Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Zaam Wonen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Zaam Wonen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Zaam Wonen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Zaam Wonen.

Disclaimer op e-mails en online formulieren

Zaam Wonen is niet aansprakelijk voor geleden schade die ontstaat door het niet of niet tijdig ontvangen van reacties via email of het niet bereikbaar zijn van de website van Zaam Wonen. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken ervan zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeemfouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.