Leefbaarheid

Het is voor Zaam Wonen belangrijk dat u in een goede woning woont. Maar om je écht thuis te voelen, is meer nodig. Een goede relatie met de buren bijvoorbeeld. Of samen met buurtgenoten iets doen en het gevoel van veiligheid; het is allemaal net zo belangrijk als goed onderhouden groen, voldoende parkeergelegenheden en schone straten. 

Goede voorstellen om de leefbaarheid te verbeteren, juichen we van harte toe. Huurders, organisaties en instellingen die een waardevol leefbaarheidsinitiatief voor ogen hebben, ondersteunen we graag financieel met de uitvoering. Vanuit het leefbaarheidsfonds van Zaam Wonen stellen we jaarlijks € 10.000 beschikbaar omdat we weten dat de mensen die midden in de buurt staan, vaak wel de ideeën hebben maar niet de middelen. Je leest hieronder hoe je dit aanpakt en hoe wij kunnen helpen.

 

Zo ga je te werk

Stap

1

Bedenk wat jij of je organisatie zou willen veranderen. Wat is er nodig om jouw buurt prettiger en leefbaarder te maken?

Stap

2

Zoek medestanders voor het project. Praat eens met buren, buurtgenoten of helpende organisaties (buurtverenigingen) over jouw idee. Zijn zij ook enthousiast? Komen jullie samen tot een ander idee?

Stap

3

Bedenk hoe je het wilt aanpakken. Maak een plan. Tijdens stap 1 en 2 heb je bedacht wat je wilt doen. Nu bedenk je hoe je dit wilt aanpakken en wat je daarvoor nodig hebt. Bedenk ook of je van iemand of een organisatie toestemming nodig hebt.

Stap

4

Bedenk wie en wat je nodig hebt. Wij kunnen je daarbij helpen met ervaring uit andere projecten. Ons leefbaarheidsfonds financiert ideeën die de leefbaarheid van onze huurders verbeteren. Het gaat om sociale, maatschappelijke of culturele activiteiten en/of projecten. Aan het project mag in ieder geval geen winst worden overgehouden. Het is belangrijk dat ook andere organisaties financieel helpen bij het project.

Spelregels Leefbaarheidsfonds
Aanvraagformulier leefbaarheidsfonds

Stap

5

Heb je alle stappen doorlopen? Dan kun je met de uitvoering van het plan beginnen. De kans is groot dat het van jouw kant om veel tijd en aandacht vraagt. Maar de voldoening zal groot zijn. Door jouw idee verbetert de leefbaarheid van een buurt en dat is een mooi doel!