Verschil in huurprijs

Sinds de overheid het Passend Toewijzen  (het inkomen past bij de huurprijs) heeft ingevoerd, krijgen wij regelmatig vragen van huurders over hun huurprijs. En dan vooral de vraag waarom zij een andere huurprijs betalen dan hun buurman of buurvrouw. Vaak betreft het eenzelfde type woning. We leggen graag uit hoe dit kan.

Vanaf de invoering van Passend Toewijzen  is er veel veranderd. Om voor een huurwoning in aanmerking te komen wordt er gekeken naar de huishoudgrootte en of het inkomen past bij de nieuwe huurprijs. Zo mogen woningen met een bepaalde huurprijs vanaf 2016 alleen nog maar worden toegewezen aan mensen met een hoger inkomen. Dit heeft natuurlijk behoorlijk wat invloed op hoe wij onze woningen verhuren Er zijn drie mogelijkheden om hier mee om te gaan:

  1. Niets doen. Dit zou betekenen dat woningen met een huurprijs vanaf € 633,25 alleen worden toegewezen aan mensen met een hoger  inkomen. Mensen met een lager inkomen komen niet meer in aanmerking voor deze woningen.
  2. Een twee-huren-beleid voeren. De huurprijs wordt vastgesteld op basis van het inkomen van de nieuwe huurder. Heeft de nieuwe huurder een laag inkomen dan wordt de huurprijs verlaagd.
  3. Huurprijzen verlagen. De huurprijs wordt verlaagd tot € 633,25 en iedereen kan in aanmerking komen voor de woning.

In overleg met de Huurders Belangen Vereniging hebben wij gekozen om de huurprijzen van een gedeelte van onze huurwoningen te verlagen. Dit hebben we gedaan omdat we willen dat deze woningen beschikbaar zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een smalle beurs. Het verlagen van de huurprijs gebeurt alleen bij nieuwe huurders en niet bij zittende huurders. Dat verklaart waarom de ene huurder een andere prijs betaalt dan zijn/haar buurman.

 

Meer weten over:
Passend toewijzen Huurprijsopbouw