Hennepbeleid

Het kweken van hennep is niet toegestaan. Het kweken van hennep of andere overtredingen van de Opiumwet is voor ons een reden om een procedure te starten om de huurovereenkomst te ontbinden. Artikel 6.3 lid 14 van de  Algemene Voorwaarden van Zaam Wonen luidt: "Het is de huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld". Toch worden wij geconfronteerd met huurders die hennep kweken in de woning of garage. Tegen deze huurders starten we een procedure om de huurovereenkomst te ontbinden.

Deze handelwijze geldt ook bij dealen vanuit de woning of het in bezit hebben van grotere hoeveelheden drugs. Wees alert en laat het niet zover komen!

Het is de huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld.

Algemene Voorwaarden - Zaam Wonen