• 1

    Schriftelijke klacht indienen

    Uw klacht dient u in eerste instantie schriftelijk bij ons te melden. 

  • 2

    Klachtencommissie

    Komt u er met ons niet uit, dan kunt u zich richten tot de klachtencommissie. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. Dit kan het makkelijkste met het klachtenformulier. Het formulier stuurt u samen met alle relevante schriftelijke stukken op naar de klachtencommissie.

Deel deze pagina