Klacht klachtencommissie

Klachtencommissie

Bent u hierna toch niet tevreden? Dan spreken we niet meer van een klacht maar van een geschil. Meld u dan bij de Regionale klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die is ingesteld door het Samenwerkingsverband Woningcorporaties Westelijke Mijnstreek.

U kunt  pas een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost. Of als wij de klacht niet binnen 2 maanden hebben afgehandeld.

De Regionale Klachtencommissie neemt uw klacht niet in behandeling als:

  • uw klacht niet schriftelijk is ingediend bij Zaam Wonen
  • de klacht betrekking heeft op een huurverhoging; hiervoor kunt u terecht bij de Huurcommissie
  • u al een procedure hebt gestart bij een rechter of andere beroepscommissie of die gaat starten
  • de klacht niet volledig is aangeleverd.

U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. Dit kan het makkelijkste met het klachtenformulier. Het formulier stuurt u samen met alle relevante schriftelijke stukken op naar de klachtencommissie.

Deel deze pagina