Overlast melden

Stap

1

Wat kun je zelf doen bij burenoverlast?

Geluid, rommel, stank en meer van zulke zaken kunnen overlast geven. Praten met de buren helpt meestal. Want misschien hebben ze helemaal niet in de gaten dat je last van ze hebt. Op de website problemenmetjeburen.nl lees je tips hoe je problemen met je buren kunt oplossen. 

Tips

Stap

2

Kom je er samen niet uit?

Meestal helpt het om met de buren te praten over hinder. Maar soms werkt dat niet. Het kan zijn dat jullie het niet eens worden. Vraag dan de hulp van Buurtbemiddeling of lees de brochure. 

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek
Brochure Buurtbemiddeling

Stap

3

Ernstige overlast

Soms gaat het verder dan hinder. Zoals bij constante geluidsoverlast, ernstige vervuiling, huiselijk geweld of intimiderend gedrag. Vraag dan onze hulp en meld het bij de politie. Nadat we je klacht hebben ontvangen, nemen we contact met je op. Wij bespreken dan samen de situatie en bekijken wat we kunnen doen om het probleem op te lossen.

Overlast melden
link-target="_self" Klacht over je buurt?

Heb je een klacht over je buurt? Bijvoorbeeld over de groenvoorziening, bestrating, verlichting of het dumpen van afval? Geef je klacht (afhankelijk van waar je woont of van wie de openbare ruimte is) bij:

Zaam Wonen

Gemeente Stein

Gemeente Sittard-Geleen

link-target="_self" Ook handig:

Buiten Beter App