Terug naar overzicht

Samenwerken aan Mijn Nieuwdorp

Stein | Nieuwdorp

Over dit project

Initiatief

Eind 2018 hebben inwoners, ondernemers en verenigingen van Nieuwdorp aangegeven ideeën en wensen te hebben voor de toekomst van hun wijk. Met andere woorden: wat is er nodig om Nieuwdorp klaar te maken voor de toekomst? Samen met de inwoners hebben medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP kern Stein gewerkt aan een wijkactieprogramma (WAP). 
Dit is een programma waarin samen met inwoners activiteiten worden benoemd die bijdragen aan een gezonde en fijne leefomgeving. Denk hierbij aan de toekomst van het Buurtcentrum en een woning die voldoet aan de eisen van de tijd.

Er zijn vier thema’s vastgesteld die de komende jaren samen met inwoners worden uitgewerkt: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’ en ’Aanpak woningvoorraad’. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de aanpak van de woningvoorraad. Meer informatie over de andere drie thema's leest u op de pagina van de gemeente Stein

 


Aanpak woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en uw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van hun tijd. Samen met de bewoners van deze straten is Zaam Wonen aan de slag gegaan: Woeringenstraat | Diepenbeekstraat | Peldenstraat | Damiatestraat | Crostolostraat. Sinds juli 2021 betrekken we ook de bewoners van de Kamperstraat | Baesweilerstraat | Kuringenstraat | Tripsstraat bij de ontwikkeling van de wijk. 

Samen aan de slag!

Inmiddels is er een klankbordgroep ‘Samen werken aan Mijn Nieuwdorp’ opgericht. De deelnemers van de klankbordgroep zijn zowel huurders als eigenaren die in deze straten wonen. Samen met hen kijken we niet alleen naar wat de huurder nú nodig heeft, maar ook wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook kijken we wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, groenvoorziening, parkeerplaatsen) en de eigenaren die in deze straten wonen. 

In september 2020 is de klankbordgroep voor het eerst samen gekomen. Na een korte onderbreking door de coronamaatregelen hebben we in januari  2021 de draad weer opgepakt en zijn we per straat online samen aan de slag gegaan. In maart 2021 hebben we alle verbeterpunten samengevat.

Lees de verbeterpunten in het verslag van de laatste bijeenkomst. 

Planning

Op dit moment is Zaam Wonen druk bezig om de verbeterpunten te vertalen in een voorstel voor de wijk. Na de zomervakantie hervatten we de bijeenkomsten met de klankbordgroep en praten we de bewoners van de Kamperstraat | Baesweilerstraat | Kuringenstraat | Tripsstraat bij. Aan de hand van deze bijeenkomsten maken we een definitief plan voor de wijk dat we nog dit jaar presenteren aan de wijk. Ook starten we met de proefwoningen aan de Crostolostraat 2 t/m 12.     

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina of stel uw vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorpzaam-wonennl

Woont u in de Kamperstraat | Baesweilerstraat | Kuringenstraat | Tripsstraat en wilt u deelnemen in de klankbordgroep 'Samen werken aan Mijn Nieuwdorp'? Stuur dan een mail naar nieuwdorpzaam-wonennl 

 

 


Locatie op kaart