Terug naar overzicht

Samenwerken aan Mijn Nieuwdorp

Stein | Nieuwdorp

Over dit project

Terugblik

Eind 2018 hebben inwoners, ondernemers en verenigingen van Nieuwdorp aangegeven ideeën en wensen te hebben voor de toekomst van hun wijk. Met andere woorden: wat is er nodig om Nieuwdorp klaar te maken voor de toekomst? Samen met de inwoners hebben medewerkers van Zaam Wonen, gemeente Stein, Stichting Buurtcentrum Nieuwdorp en DOP kern Stein gewerkt aan een wijkactieprogramma (WAP). 
Dit is een programma waarin samen met inwoners activiteiten worden benoemd die bijdragen aan een gezonde en fijne leefomgeving. Denk hierbij aan de toekomst van het Buurtcentrum en een woning die voldoet aan de eisen van de tijd.

Er zijn vier thema’s vastgesteld die de komende jaren samen met inwoners worden uitgewerkt: ‘Bruisend Hart’, ’Duurzaamheid’, ‘Sociale kracht & kwetsbaarheid’ en ’Aanpak woningvoorraad’. Op deze pagina houden we u op de hoogte over de aanpak van de woningvoorraad. Meer informatie over de andere drie thema's leest u op de pagina van de gemeente Stein

 


Aanpak woningvoorraad

Hoe zorgen we ervoor dat je ook in de toekomst prettig en graag in Nieuwdorp woont? Door de wijk en uw woning goed te onderhouden en te laten voldoen aan de eisen van hun tijd. Samen met de bewoners van deze straten is Zaam Wonen aan de slag gegaan: Woeringenstraat | Diepenbeekstraat | Peldenstraat | Damiatestraat | Crostolostraat .

Samen aan de slag!

Inmiddels is er een klankbordgroep ‘Samen werken aan Mijn Nieuwdorp’ opgericht. De deelnemers van de klankbordgroep zijn zowel huurders als eigenaren die in deze straten wonen. Samen met hen kijken we niet alleen naar wat de huurder nú nodig heeft, maar ook wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook kijken we wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, groenvoorziening, parkeerplaatsen) en de eigenaren die in deze straten wonen. 

Op woensdag 30 september is de klankbordgroep voor het eerst samen gekomen. Na een korte onderbreking door de coronamaatregelen hebben we in januari de draad weer opgepakt en zijn we per straat online samen aan de slag gegaan. Op donderdag 18 maart hebben we alle verbeterpunten samengevat.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

Planning

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Maart-Mei: Zaam Wonen gaat aan de slag met de verbeterpunten en vertaalt deze in een voorstel voor de wijk.

Juni-Augustus: We hervatten de bijeenkomsten met de klankbordgroep en bespreken het voorstel voor de wijk.

Aan de hand van deze bijeenkomsten maken we een definitief plan.

September-Oktober: We presenteren het definitieve plan aan de wijk. Ook starten we met de proefwoningen aan de Crostolostraat 2 t/m 12.

         

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op deze pagina of stel uw vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorpzaam-wonennl

 

 


Algemeen

 • Wijk Nieuwdorp
 • Plaats Stein

Planning

 • Planning 2020-2035
 • Locatie op kaart

   
  Annuleren

  Waarmee kunnen wij je helpen?

  Begin hier met zoeken!

  Geen resultaten gevonden