Nieuwsbericht

Gezocht: twee leden Raad van Commissarissen

Publicatiedatum: 09-08-2022

Wilt u toezicht houden bij een compacte en slagvaardige corporatie met ruim 2.700 woningen in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen? Bent u de bevlogen commissaris die invulling kan geven aan een rol als toezichthouder? Wij zoeken vanaf januari 2023 twee leden voor onze Raad van Commissarissen. Eén met het profiel ‘Juridische zaken en governance’ en één met het profiel ‘Bedrijfs- en organisatiekunde’.

Zaam Wonen kent een Raad van Commissarissen van vijf leden, één directeur-bestuurder en werkorganisatie bestaande uit ong. 25 medewerkers. Het doel van de woningcorporatie is duurzaam te investeren in kwalitatief goede en betaalbare huisvesting.

Raad van Commissarissen
De RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit, werken binnen de vigerende regelgeving en de algemene gang van zaken binnen Zaam Wonen. Daarnaast ziet zij erop toe dat maatschappelijke doelstellingen worden bereikt, geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies en dient als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. Zaam Wonen conformeert zich aan wetten en overheidsregels en onderschrijft de branchecodes. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met de organisatie.

Profiel

Reactie
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn? Wij nodigen u graag uit om uw motivatiebrief met CV te sturen aan Zaam Wonen (Dross. J. v. Kesselstraat 8, 6171KC Stein), t.a.v. dhr. Dominique Urlings, bestuursadviseur, e-mail: secretariaat1zaam-wonennl. Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd en werken wij binnen de richtlijnen van de AVG.  Uw gegevens worden na beëindiging van de procedure verwijderd.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is de heer D. Bours, te bereiken via dbdaanboursnl of 06-57347192.

Procedure

  • Reactietermijn:                                      t/m 4 september
  • Bespreken cv’s met eerste selectie:     7 september
  • Selectiegesprekken:                             11 of 12 oktober

 

 

 

Deel deze pagina