Nieuwsbericht

Fusie HBV Stein-Born is een feit!

Publicatiedatum: 08-05-2019

V.l.n.r. dhr. Pierre Kusters (voorzitter), dhr. Jo Vaessen (Penningsmeester) en dhr. Harry Kessels (secretaris)

 

Huurdersbelangenvereniging Maaskant en huurdersbelangenvereniging WBG zijn op 1 mei gefuseerd tot huurdersbelangenvereniging Stein–Born.

 

Wat doet HBV Stein-Born?

De huurdersbelangenvereniging komt op voor de belangen van de huurders en let op de rechten en plichten. Zij kijkt bij Zaam Wonen op de vingers en overlegd over onderwerpen die belangrijk zijn voor de huurders. Ook geeft zij advies over het (toekomstig) beleid en bijvoorbeeld over de prestatieafspraken die Zaam Wonen en de verschillende gemeenten met elkaar maken.

Andere onderwerpen waar de huurdersbelangenvereniging zich mee bezig kan houden zijn bijvoorbeeld:

  • De huurprijzen
  • De jaarlijkse huurverhoging
  • Het beleid bij verhuizen
  • Servicekosten
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Duurzaamheid
  • Beschikbaarheid van woningen

 

Wat kan HBV Stein-Born voor u betekenen?

Naast bovenstaande onderwerpen kan de HBV Stein-Born bijvoorbeeld een rol spelen als u problemen heeft waar u zelf niet meteen uitkomt met Zaam Wonen. Natuurlijk moet u eerst met Zaam Wonen  in gesprek voordat u met een klacht hierover naar de huurdersbelangenvereniging stapt.

 

Meer informatie

De belangrijkste informatie over de huurdersbelangenvereniging zoals contactinformatie, samenwerkingsovereenkomst, nieuwsbrieven en uitnodigingen vindt u op deze website onder het kopje ‘Over Zaam Wonen’ en dan ‘huurdersbelangenvereniging’.

 

 

Deel deze pagina