Nieuwsbericht

Geen huurverhoging in 2021 voor iedereen in een sociale huurwoning

Publicatiedatum: 21-04-2021

Dit jaar blijft de huur gelijk voor iedereen in een sociale huurwoning. De overheid heeft besloten om de huren te 'bevriezen'. Deze huurbevriezing geldt voor alle huurders van Zaam Wonen met een sociale huurwoning. Dit jaar vindt er dus géén huurverhoging plaats op 1 juli 2021. 

Overeenstemming Huurdersbelangenvereniging Stein-Born
Wij houden de huren graag betaalbaar. Daarom hadden we met de Huurdersbelangenvereniging Stein-Born afgesproken om de huren inflatievolgend te verhogen dit jaar. Deze eerder gemaakte afspraken zijn door de huurbevriezing nu vervallen. Dat betekent dus dat de meeste huurders dit jaar helemaal geen huurverhoging krijgen. Woningen die niet in de sociale categorie vallen en garages krijgen wel een inflatievolgende huurverhoging.

Goed om te weten
Sinds 1 januari 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ van kracht. Een groep huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur komt hiervoor in aanmerking. Deze huurverlaging staat los van de huurbevriezing. Mogelijk heeft u hier al bericht over ontvangen van Zaam Wonen. Als uw gezamenlijk inkomen gedaald is vanaf 2020 moet u zelf actie ondernemen. Controleer hier of u in aanmerking komt.

Deel deze pagina