Nieuwsbericht

Maatschappelijke visitatie Maaskant Wonen 2013 - 2016

Publicatiedatum: 06-06-2018

 

Corporaties moeten elke 4 jaar een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar haar maatschappelijke prestaties. Maaskant Wonen heeft het visitatietraject doorlopen voor de periode 2013-2016 waarbij bureau Ecorys de visitatie heeft uitgevoerd. Bij de visitatie worden onze belanghouders in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over onze prestaties. Dit stelt ons in staat om te leren en te verbeteren waar dat nodig is. De visitatie is voor ons dus zeer waardevol en nuttig.

 Zie het volledig rapport en de bestuurlijke reactie via de volgende link: ‘Maatschappelijke visitatie Maaskant Wonen 2013-2016’.

Algemeen

De visitatiecommissie ziet ons als een corporatie die stabiel is en zich op een solide wijze inzet voor de volkshuisvesting in het werkgebied. Maaskant Wonen is, terecht, trots op dat ´men goed onderhouden woningen heeft voor een betaalbare prijs´. Tegelijkertijd zijn vernieuwingen doorgevoerd, bijvoorbeeld op het gebied van ketensamenwerking en risicomanagement. De start van de ketensamenwerking is niet zonder slag of stoot gegaan. De commissie heeft echter ook geconstateerd dat Maaskant Wonen en de ketenpartners snel en adequaat aan verbetering hebben gewerkt.

Belanghouders hebben aangegeven tevreden te zijn over de onderlinge relatie en communicatie. Ook vanuit het perspectief van Maaskant Wonen verliep de samenwerking op een bijzonder plezierige en constructieve manier. Dit willen wij, vanuit Zaam Wonen, de komende jaren voortzetten. Voor ons ligt er de uitdaging om de huurdersorganisatie steeds tijdig en adequaat te informeren en waar nodig de informatieverstrekking te intensiveren.

Ten aanzien van het duurzaamheidsbeleid en beleid op wonen en zorg ligt er de uitdaging om deze scherper neer te zetten en hierover met de belanghouders te communiceren.

In 2016 is Maaskant Wonen samen met Woningbeheer Born-Grevenbicht gestart met een onderzoek naar fusie. Deze fusie (Zaam Wonen) is uiteindelijk per 1 januari 2018 doorgevoerd. We zijn blij te constateren dat huurders en belanghouders in deze periode geen negatieve effecten van het fusietraject hebben ondervonden. De komende periode gebruiken we om de aanbevelingen van het visitatierapport een plek te geven: het helder neerzetten van onze visie en ambities, een zorgvuldige communicatie met huurdersorganisaties en een doelmatige inzet van onze middelen.

Bedankt!

Mede namens de Raad van Toezicht willen we de leden van visitatiecommissie en iedereen die heeft bijgedragen bedanken voor de visitatie en de zorgvuldige rapportage. Deze draagt bij aan de ambitie van Zaam Wonen om haar rol als sociale huisvester in de Westelijke Mijnstreek te versterken en te professionaliseren.

Deel deze pagina