Nieuwsbericht

Ondertekening intentieverklaring 'Het Groene Net'

Publicatiedatum: 10-09-2018

De gemeente Stein en wooncorporatie Zaam Wonen ondertekenden op woensdag 29 augustus de intentieverklaring met Het Groene Net (HGN). Hiermee spreken de deelnemers de intentie uit de haalbaarheid tot aansluiting op dit duurzame warmtenetwerk op te starten. Zowel gemeente Stein als Zaam Wonen geeft  hiermee aan een overtuigende rol te pakken ten aanzien van haar eigen doelstellingen, maar ook de landelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid


 

Het Groene Net

Nederland moet van het gas af en is volop zoekende naar andere energiebronnen. Gemeente Stein en Zaam Wonen kunnen daaraan bijdragen door aansluiting op een duurzame warmtebron zoals Het Groene Net te faciliteren. Het Groene Net gebruikt (rest)warmte van bedrijven op Chemelot en de Biomassa Energiecentrale Sittard om woningen en bedrijven in de Westelijke Mijnstreek te verwarmen. Momenteel stelt de gemeente een brede energievisie op. Zaam Wonen ziet het Groene Net als een vernieuwende manier om naar de toekomst haar huurwoningen van warmte te voorzien en past prima in haar eigen duurzaamheidsvisie voor de komende jaren.

Zaam Wonen heeft een aantal randvoorwaarden benoemd om in te stappen in Het Groene Net. De eerstvolgende stap na de ondertekening van deze intentieverklaring is het uitwerken van een raamovereenkomst en het starten van het onderzoek naar de haalbaarheid van het Groene Net.


Duurzaamheid in Stein

Zaam Wonen heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en investeert de komende jaren circa 15 miljoen euro in het verduurzamen van haar woningbezit. Onder meer via het isoleren van woningen, het gebruik van zonnepanelen en energiezuinige installaties en mogelijk de aansluiting op het Groene Net.

Deel deze pagina