Nieuwsbericht

Online bijeenkomsten met klankbordgroep Nieuwdorp leveren waardevolle informatie

Publicatiedatum: 25-03-2021

Na een korte onderbreking door de coronamaatregelen hebben we in januari de bijeenkomsten met de klankbordgroep 'Samenwerken aan Mijn Nieuwdorp' weer opgepakt.

In februari en maart organiseerden we 4 online straatbijeenkomsten met de klankbordgroep. Samen hebben we gesproken over wat de huurder nĂș nodig heeft, maar ook over wat de toekomstige huurder nodig heeft. Waar, hoeveel en welke woningen zijn er nodig? En wat is er nodig om deze woningen kwalitatief te verbeteren, te verduurzamen en levensloopbestendig te maken? Ook keken we naar wat dit betekent voor de woonomgeving (achterpaden, groenvoorziening, parkeerplaatsen) en de eigenaren die in deze straten wonen. Op donderdag 18 maart hebben we tijdens een gezamenlijke online bijeenkomst alle verbeterpunten samengevat. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst. 

De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Maart-Mei: Zaam Wonen gaat aan de slag met de verbeterpunten en vertaalt deze in een voorstel voor de wijk.
Juni-Augustus: We hervatten de bijeenkomsten met de klankbordgroep en bespreken het voorstel voor de wijk. 
Aan de hand van deze bijeenkomsten maken we een definitief plan. 
September-Oktober: We presenteren het definitieve plan aan de wijk. Ook starten we met de proefwoningen aan de Crostolostraat 2 t/m 12. 

Meer weten?

Kijk dan regelmatig op onze website of stel je vraag aan Zaam Wonen via nieuwdorp@zaam-wonen.nl
 

 

Deel deze pagina