Nieuwsbericht

Terugblik algemene ledenvergadering HBV WBG 27 maart 2018

Publicatiedatum: 03-04-2018

Op 27 maart 2018 was de algemene ledenvergadering HBV WBG. Deze jaarvergadering werd door 41 personen bezocht.

Na het welkomstwoord en de behandeling van de ingekomen en uitgegane stukken nam directeur-bestuurder Karel Smitsmans het woord en sprak over de fusie, de huurverhoging, het service-abonnement, wonen en zorg en lopende projecten.

Na het vaststellen van de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag van 28 maart 2017 is ook de begroting 2018 goedgekeurd. De aftredende en herkiesbare secretaris Harry Kessels is herbenoemd voor een volgende periode van 3 jaar. Ook kascommissieleden Netty Deuss en Math Ophelders worden herbenoemd. De voorzitter dankt hen voor hun inzet!

Klik hier voor de volledige notulen van de algemene ledenvergadering van 27 maart 2018 of klik via onze website op de kop ‘Over Zaam Wonen’, daarna rechts op ‘Huurdersbelangenvereniging’ en vervolgens de kop 'Informatie HBV WBG'.

Deel deze pagina