Nieuwsbericht

Tijdig aanpakken schulden

Publicatiedatum: 30-10-2018

Huisuitzettingen vanwege huurachterstand hebben een grote impact op huurders. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van gas, water of licht.  Op 24 oktober jl. ondertekende Zaam Wonen daarom samen met de gemeente Stein, andere woningcorporaties, huurdersbelangenverenigingen en Partners in Welzijn (PIW) het convenant ‘Vroegsignalering’. Hiermee willen partijen samenwerken om ergere schulden te voorkomen.

Aanpak

Op basis van beschikbare klantgegevens bij de gemeente worden inwoners gebeld door vrijwilligers van PIW. Zij geven aan wat ze aan hulp kunnen bieden.

Directeur van Zaam Wonen, Karel Smitsmans: “Met deze afspraken willen we het aantal gedwongen huisuitzettingen en afsluitingen verder terugbrengen. Ideaal zou zijn dat we geen enkele ontruiming meer hebben vanwege huurschuld.”.

Wethouder Hub Janssen (Sociaal Domein): “Het vroeg signaleren en voorkomen schuldenproblematiek is een onderdeel van onze beleidsaanpak. Vrijwilligersinzet blijkt daarin een belangrijke factor omdat zij laagdrempelig, in hun eigen omgeving, mensen kunnen helpen”.

Privacy

Bij de voorbereiding van de werkwijze is de privacy van de inwoners geborgd. In het convenant is opgenomen welke convenantpartner welke gegevens uitwisselt en met welk doel. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt. De vrijwilligers van PIW zijn getraind om administratieve ondersteuning te kunnen bieden, hebben een geheimhoudingsplicht en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

  

Foto, bovenin van links naar rechts:

 

 ·         De heer Jo Vaessen, bestuurslid bij Huurdersbelangenvereniging Maaskant

·         Mevrouw Emilie Klinkers, beleidsmaker welzijn bij Gemeente Stein

·         De heer Marc Schats, bestuurder van Stichting Partners in Welzijn / PIW Groep

·         De heer Ad Laaracker, bestuurslid bij Huurdersvereniging Swentibold

·         De heer Wim Hazeu, bestuurder van Wonen Limburg

·         De heer Will Tryba, bestuurder bij Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg

·         Mevrouw Dorien van Oorschot, schuldhulpverlener bij Gemeente Stein

·         De heer Karel Smitsmans, directeur van Zaam Wonen

·         De heer Hub Janssen, wethouder Sociaal Domein Gemeente Stein

 

  

Deel deze pagina