Nieuwsbericht

Vacature lid RvC - profiel vastgoed

Publicatiedatum: 12-10-2020

Wilt u toezicht houden bij een compacte en slagvaardige corporatie met ruim 2.700 woningen in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen? Bent u de bevlogen commissaris die invulling kan geven aan een rol als toezichthouder bij vraagstukken omtrent vastgoedsturing? Wij zoeken vanaf juni 2021 een lid voor de Raad van Commissarissen met het profiel ‘Vastgoed’.

 

Zaam Wonen kent een Raad van Commissarissen van vijf leden, één directeur-bestuurder en werkorganisatie bestaande uit 22 medewerkers. Het doel van de woningcorporatie is duurzaam te investeren in kwalitatief goede en betaalbare huisvesting. De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren liggen op het gebied van het portefeuillebeleid, verduurzaming, datamanagement en het herstructureringsproject ‘Nieuwdorp’.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, integriteit, werken binnen de vigerende regelgeving en de algemene gang van zaken binnen Zaam Wonen. Daarnaast ziet zij erop toe dat maatschappelijke doelstellingen worden bereik, geeft hierbij gevraagd en ongevraagd advies en dient als klankbord voor de directeur-bestuurder. De RvC is tevens werkgever van de directeur-bestuurder. 

De leden van de RvC vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de overige onderdelen van de organisatie. Zaam Wonen conformeert zich aan wetten en overheidsregels en onderschrijft de branchecodes. Leden van de RvC mogen direct noch indirect zakelijke relaties/verbindingen hebben met de organisatie.

De RvC komt voor zes reguliere gezamenlijke vergaderingen per jaar bijeen. Daarnaast kent de RvC een audit- en een selectie- en remuneratiecommissie die ongeveer driemaal per jaar bijeenkomen ter voorbereiding op de RvC vergaderingen. Het lid met het kwaliteitsprofiel vastgoed is beoogd lid van de auditcommissie.

Profiel vastgoed

Wij zoeken een bevlogen commissaris die invulling kan geven aan zijn rol als toezichthouder voor vraagstukken waarbij kennis van er ervaring met strategische vastgoedsturing waaronder vastgoedbeheer en -ontwikkeling van belang is. Daarnaast gelden de volgende functie-eisen:

  • Kennis en/of ervaring met gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en het functioneren van de woning- vastgoedmarkt.
  • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
  • Kennis om (des)investeringsvoornemens te beoordelen.
  • Inzicht in vraagstukken omtrent de rol van de corporatie i.r.t. maatschappelijke ontwikkelingen en samenwerking met andere (markt)partijen.
  • Kennis om vastgoedbeheer, asset- en strategisch voorraadbeleid en ontwikkelingen op de woningmarkt goed te kunnen beoordelen.

De algemene competenties (conform BTIV) vindt u terug in de bijlage met het volledig wervingsprofiel.

Reageren
Denkt u op basis van het beschreven profiel een geschikte kandidaat te zijn? Wij nodigen u graag uit om uw motivatiebrief met CV uiterlijk 30 oktober te sturen aan Zaam Wonen (Dross. J. v. Kesselstraat 8, 6171KC Stein), t.a.v. dhr. Dominique Urlings, bestuursadviseur, telefoon 06-29079701, e-mail: d.urlingszaam-wonennl.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Dit is de heer D. Bours, te bereiken via dbdaanboursnl of 06-57347192.

Voor meer informatie over deze vacature bekijkt u hier het volledige wervingsprofiel.

 

Deel deze pagina