Nieuwsbericht

Verslag algemene ledenvergadering HBV Maaskant 9 april 2019

Publicatiedatum: 29-04-2019

 

Op 9 april 2019 was de algemene ledenvergadering HBV Maaskant. Deze jaarvergadering werd door 45 personen bezocht.

Na het welkomstwoord en de behandeling van de ingekomen en uitgegane stukken is gesproken over opheffing van de oude huurdersbelangenverenigingen ‘HBV Maaskant’ en ‘HBV WBG’ en oprichting van de nieuwe huurdersbelangenvereniging ‘HBV Stein-Born’. De aanwezigen reageerden positief op dit voornemen en gaven unaniem hun goedkeuring.

Hierna had directeur-bestuurder Karel Smitsmans het woord en sprak over de over het nieuwe ondernemingsplan van Zaam Wonen, de onderhoudsplannen en energieprojecten in Stein, Elsloo e.o., het beleid op het gebied van asbest, het leefbaarheidsfonds en het huurbeleid / de huurverhoging per 1 juli 2019.

Na het vaststellen van de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag van 23 april 2018 is ook de voorlopige begroting 2019 goedgekeurd. De heer Will Schmitz heeft het afgelopen jaar 'meegedraaid' om het bestuur om zich uitgebreid te informeren en is, na goedkeuring, als nieuw bestuurslid toegetreden. De heer Vogten en Smeets worden beiden als bestuurslid herkozen. Zij treden af in hun functie als secretars en vicevoorzitter als onderdeel van het dagelijks bestuurs. De voorzitter dankt hen voor hun inzet!

 

Klik hier voor de volledige notulen van de algemene ledenvergadering van 9 april 2019

 

Deel deze pagina