Nieuwsbericht

Verslag algemene ledenvergadering HBV WBG 2 april 2019

Publicatiedatum: 11-04-2019

 

Op 2 april 2019 was de algemene ledenvergadering HBV WBG. Deze jaarvergadering werd door 40 personen bezocht.

Na het welkomstwoord en de behandeling van de ingekomen en uitgegane stukken is gesproken over opheffing van de oude huurdersbelangenverenigingen ‘HBV WBG’ en ‘HBV Maaskant’ en oprichting van de nieuwe huurdersbelangenvereniging ‘HBV Stein-Born’. De aanwezigen reageerden positief op dit voornemen en gaven unaniem hun goedkeuring.

Hierna had directeur-bestuurder Karel Smitsmans het woord en sprak over de over het nieuwe ondernemingsplan van Zaam Wonen, de onderhoudsplannen en energieprojecten in Born e.o., het beleid op het gebied van asbest, het leefbaarheidsfonds en het huurbeleid / de huurverhoging per 1 juli 2019.

Na het vaststellen van de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag van 27 maart 2018 is ook de voorlopige begroting 2019 goedgekeurd. De aftredende en herkiesbare penningmeester Rien van Wiggen is herbenoemd. Ook kascommissieleden Netty Deuss en Math Ophelders worden herbenoemd tot en met de laatste overdrachtscontrole eind juni. De voorzitter dankt hen voor hun inzet!

De voorzitter, de heer Jos Cramers, zal in het nieuwe dagelijkse bestuur niet meer plaatsnemen omdat hij al langer de wens heeft uitgesproken in 2020 als voorzitter en ook met het huurderswerk te stoppen en plaats te maken voor jongere fanatieke bestuurders.

De heer Sluijsmans neemt, namens Zaam Wonen, het woord en dankt de voorzitter voor zijn vele werk voor de vereniging, de huurders en de corporatie. Daarnaast waardeert hij de zeer prettige samenwerking met de heer Cramers!

Klik hier voor de volledige notulen van de algemene ledenvergadering van 2 april 2019

 

Deel deze pagina