Nieuwsbericht

Vrijwillige bemiddelaars gezocht voor nieuw initiatief in de Westelijke Mijnstreek

Publicatiedatum: 27-11-2018

Binnenkort kunnen inwoners van Beek, Sittard-Geleen en Stein gebruik maken van Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek. Getrainde bemiddelaars helpen buren met problemen en ergernissen, zoals geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Hierdoor kunnen inwoners het contact met elkaar herstellen en oplossingen bedenken. Buurtbemiddeling draagt bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk. Om te kunnen starten is Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek op zoek naar vrijwilligers. Zij kunnen zich de komende periode aanmelden.

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek is een samenwerkingsproject van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein, Basisteam Politie Westelijke Mijnstreek, Wooncorporaties Zo Wonen, Woonpunt, Wonen Limburg en Zaam  Wonen en uitvoerende partij Partners in Welzijn.

Wanneer buurtbemiddeling inzetten?

Buurtbemiddeling is het meest effectief als het zo vroegtijdig mogelijk wordt ingezet. Verwijzers moeten dan ook zo snel mogelijk doorverwijzen naar buurtbemiddeling. Daarnaast kunnen mensen natuurlijk ook zelf melden.
Buurtbemiddeling is vooral toepasbaar bij irritaties of conflicten tussen buurtgenoten in de dagelijkse leefsfeer. Het gaat om situaties die in beginsel te licht zijn voor formeel optreden door politie en/of justitie. Het zijn vaak conflicten die ontstaan als gevolg van het ontbreken van communicatie tussen bewoners.
Voorbeelden zijn overlast van geluid, huisdieren, kinderen, stank ,rommel ,roddelen, parkeren, pesterijen en intimidatie. Via buurtbemiddeling wordt de communicatie op gang gebracht en ontstaat er beter onderling begrip. De rol van bemiddelaars is niet om problemen op te lossen of mogelijke oplossingen aan te dragen, maar om het proces te begeleiden.

Hoe werkt buurtbemiddeling?

Buurtbemiddelaars starten door echt te luisteren naar de verhalen van beide buren. Vervolgens kunnen de bemiddelaars, dit zijn onpartijdige vrijwilligers, buren helpen samen in gesprek te gaan om een oplossing te vinden. Hierdoor kan er meer begrip voor elkaar komen. Ook streven zij naar een haalbare oplossing, waartoe beide buren gemotiveerd zijn deze uit te voeren. De ervaring leert dat buurtbemiddeling in 75 procent van de situaties een goed resultaat heeft, ook op lange termijn. Hierdoor wonen bewoners weer met plezier in hun wijk.

Vrijwilligers

Buurtbemiddeling Westelijke Mijnstreek start per 1 februari met bemiddelen.
De vrijwillige bemiddelaars krijgen een basisopleiding en ondersteuning via persoonlijke coaching, intervisies en bijscholing. Op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari is de eerste basisopleiding voor buurtbemiddelaars gepland.

Vrijwilligers worden ondersteund door een co├Ârdinator, Anne Fingskes.
Ge├»nteresseerden kunnen contact opnemen via afingskespiwnl  of 06-36599612.

Deel deze pagina