Vacature controller

Gezocht: controller 0,66 fte

De controller

De controller is het onafhankelijke geweten van de organisatie. Hij/zij is betrokken bij alle besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en toetst en adviseert over de efficiency en de effectiviteit van de organisatie. Hij/zij rapporteert – gevraagd en ongevraagd aan het bestuur en de raad van commissarissen. Bijzondere aandachtsgebieden van de controller zijn het risicomanagement, interne beheersingssystemen en compliance van de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een parttime functie voor 24 uur per week (0,66 fte). Voor de functie geldt in eerste instantie een dienstverband van één jaar. De functie is ingeschaald op functieniveau L (€4.138,- tot €5.747,- bruto per maand bij fulltime dienstverband) conform de geldende CAO Woondiensten. Verder kan de kandidaat gebruik maken van een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

De belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De controller richt zich op onderstaande onderdelen:

  • Draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de control strategie en – instrumentarium.

  • Stelt kaders op en toetst de uitvoering van de PDCA-cyclus, risicomanagement en AO/IC.

  • Stelt een auditplan op, voert audits uit en geeft naar aanleiding daarvan voorstellen voor interne beheersing, kwaliteitsverbetering en procesmanagement.

  • Adviseert over de toepassing van relevante wetgeving in de organisatie en ziet toe op correcte naleving daarvan.

  • Toetst de kwaliteit en volume van reglementen en statuten, waaronder het reglement financieel beleid en beheer, treasury-, verbindingen- en investeringsstatuut.

  • Adviseert over de structuur van informatievoorziening en bewaakt de kwaliteit.

  • Signaleert en analyseert trends en ontwikkelingen op het vakgebied voor verdere optimalisering van interne beheersing en doet voorstellen ter verbetering.

    De controller valt hiërarchisch onder het bestuur, rapporteert direct aan de bestuurder en kan daarnaast rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Er is een functionele relatie met alle afdelingen van de organisatie.     

  

Heeft u interesse?

Lees de volledige vacature hier en reageer!

We're hiring!

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden