Governance

Raad van Commissarisen

Lees hier meer over onze Raad van Commissarissen, het reglement, en het rooster van aftreden.

Commissies

Lees hier meer over de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie.

Integriteitscode

Lees hier meer over de integriteitscode.

Meldregeling

Lees hier meer over de meldregeling vermoeden misstanden of onregelmatigheden.

Visitatie

Lees hier meer over de visitatie en ons Visitatierapport  over de periode 2018 - 2022.