Ondernemingsplan

Wij zijn klantgericht

We verdiepen ons in de klant en luisteren oprecht. Wij zijn duidelijk door eensgezind de juiste informatie op een vriendelijke en professionele manier te geven. We zijn behulpzaam door mee te denken in oplossingen, snel te handelen en afstemming te zoeken. Waar nodig leveren we maatwerk. We hebben persoonlijk contact met huurders en gaan digitaal ook met de tijd mee.

Wij zijn betrouwbaar

We durven elkaar aan te spreken, zijn eerlijk en duidelijk naar elkaar en geven fouten toe. Klanten nemen we serieus en afspraken komen we altijd na. Informatie wordt eenduidig gegeven waarbij we openheid en duidelijkheid geven over beleid en afwegingen die gemaakt worden. We maken helder wat klanten, relaties en collega’s van elkaar kunnen verwachten en houden ons hieraan.

Wij zijn ondernemend

Wij wachten niet af maar nemen initiatief waarbij we met de blik naar buiten gericht inspelen op marktontwikkelingen en openstaan voor nieuwe ideeën. We staan open voor vernieuwing, verbinding en zijn resultaatgericht. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden die we hebben. We koppelen inspanningen en resultaten terug.

Ondernemingsplan

Bekijk of lees hier ons ondernemingsplan.