Urgentie

Sociale urgentie

Je zoekt een woning:

  • als gevolg van een echtscheiding, óf
  • omdat je slachtoffer bent van huiselijk geweld, óf
  • omdat je woning onbewoonbaar is verklaard door brand of storm, óf
  • omdat je woonlasten te hoog zijn voor je inkomen en de gemeente verplicht je om te verhuizen naar een goedkopere (huur-) woning
Aanvraag sociale urgentie
Medische urgentie

Een medische urgentie krijg je als je een verhuisadvies hebt van de WMO op basis van lichamelijke beperkingen. Je krijgt geen medische urgentie met een verklaring van je huisarts. 

Aanvraag medische urgentie
Housing

Via Housing (begeleid wonen) is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een woning. Je komt in aanmerking als je:

  • tijdelijk in een beschermde woonomgeving of opvangvoorziening woont en gemotiveerd bent om je toekomst weer op te bouwen, óf
  • (tijdelijk) financiële problemen hebt en hierdoor niet in aanmerking komt voor een woning

 

Aanvraag Housing